Bán buôn ghế

 

Ghế ăn - Ghế cafe nhập khẩu 

Ghế ăn ghế cafe eames chân gỗ đan mặt nhựa giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe eames chân sắt mạ inox mặt nhựa giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe eames chân gỗ đan mặt nhựa trong suốt giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe eames chân sắt mạ inox mặt nhựa trong suốt giá sỉ

 • GN1
 • Ghế ăn-Ghế cafe 
 • Eames mặt nhựa chân gỗ
 • 185.000
 • GN2
 • Ghế ăn-Ghế cafe
 • Eames nhựa chân mạ inox
 • 310.000
 • GN3
 • Ghế ăn-Ghế cafe
 • Eames mặt nhựa trong suốt
 • 740.000
 • GN4
 • Ghế ăn-Ghế cafe
 • Eames mặt nhựa trong suốt
 • 790.000

 

Ghế ăn ghế cafe eames chân gỗ đan mặt bọc da cúc giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe eames chân sắt mạ inox mặt bọc da cúc giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe tam giác chân gỗ đan mặt dọc da giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe tam giác chân sắt mạ inox mặt bọc da giá sỉ

 • GN5
 • Ghế ăn - Ghế cafe
 • Eames da cúc chân gỗ
 • 360.000
 • GN6
 • Ghế ăn - Ghế cafe
 • Eames da cúc chân mạ inox
 • 440.000
 • GN7
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Eames da tam giác chân gỗ
 • 360.000
 • GN8
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Eames tam giác, mạ inox
 • 440.000

 

Ghế ăn ghế cafe eames thổ cẩm chân gỗ đan giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe eames thổ cẩm chân mạ inox giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe eames tay bành thổ cẩm chân gỗ đan giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe eames tay bành thổ cẩm chân mạ inox giá sỉ

 • GN9
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Eames thổ cẩm chân gỗ
 • 550.000
 • GN10
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Eames thổ cẩm, mạ inox
 • 630.000
 • GN11
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Eames thuyền thổ cẩm
 • 730.000
 • GN12
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Eames thuyền thổ cẩm
 • 790.000

 

Ghế ăn ghế cafe eames tay bành mặt nhựa chân đan giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe eames tay bành mặt nhựa chân inox giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe Eames mặt nhựa chân gỗ giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Eames mặt nhựa chân sắt giá sỉ

 • GN13
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Eames thuyền mặt nhựa
 • 490.000
 • GN14
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Emaes thuyền chân inox
 • 550.000
 • GN15
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Eames nhựa, nệm da
 • 350.000
 • GN16
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Eames nhựa, nệm ngồi
 • 430.000

 

ghế ăn ghế cafe Eames mặt nhựa chân gỗ giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Eames bọc nỉ chân gỗ giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Eames bọc nỉ chân gỗ giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Eames bọc nỉ chân gỗ giá sỉ

 • GN17
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Eames nhựa, nệm ngồi
 • 370.000
 • GN18
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Eames bọc nỉ, chân gỗ
 • 680.000
 • GN19
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Eames bọc nỉ, chân gỗ
 • 700.000
 • GN20
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Eames bọc nỉ, chân gỗ
 • 700.000

 

ghế ăn ghế cafe Eames bọc nỉ chân gỗ giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Eames bọc nỉ chân gỗ giá sỉ

ghế ăn ghế cafe nhựa đúc lỗ Hol giá sỉ

ghế ăn ghế cafe nhựa đúc lỗ Janin giá sỉ

 • GN21
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Eames bọc nỉ, chân gỗ
 • 700.000
 • GN22
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Eames bọc nỉ, chân gỗ
 • 700.000
 • GN23
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Hol nhựa đúc lỗ
 • 480.000
 • GN24
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Janin nhựa đúc lỗ
 • 520.000

 

ghế ăn ghế cafe nhựa đúc Nedil giá sỉ

ghế ăn ghế cafe lưới nhựa đúc Zima chân gỗ giá sỉ

ghế ăn ghế cafe lưới nhựa đúc Zima chân sắt giá sỉ

ghế ăn ghế cafe lưới nhựa đúc Lucy chân sắt giá sỉ

 • GN25
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Nedil nhự đúc lỗ
 • 480.000
 • GN26
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Zima lưới nhựa đúc
 • 400.000
 • GN27
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Zima lưới nhựa đúc
 • 520.000
 • GN28
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Lucy tay lưới nhựa đúc
 • 520.000

 

ghế ăn ghế cafe eames mặt nhựa đục lỗ chân gỗ giá sỉ

ghế ăn ghế cafe eames mặt nhựa đục lỗ chân sắt giá sỉ

ghế ăn ghế cafe eames mặt nhựa đục lỗ chân gỗ giá sỉ

ghế ăn ghế cafe eames mặt nhựa đục lỗ chân gỗ giá sỉ

 • GN29
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Eames nhựa đúc lỗ
 •  
 • GN30
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Eames nhựa đúc lỗ
 •  
 • GN31
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Eames nhựa đúc lỗ
 •  
 • GN32
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Eames nhựa đúc lỗ
 • 430.000

 

ghế ăn ghế cafe eames mặt nhựa đục lỗ chân gỗ giá sỉ

ghế ăn ghế cafe muuto mặt nhựa chân sắt giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Hay mặt nhựa chân sắt giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Gubi mặt nhựa chân sắt giá sỉ

 • GN33
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Eames nhựa đúc lỗ
 • 490.000
 • GN34
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Muuto nhựa đúc, chân gỗ
 • 700.000
 • GN35
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Hay mặt nhựa, chân gỗ
 • 650.000
 • GN36
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Gubi mặt nhựa, chân sắt
 • 470.000

 

ghế ăn ghế cafe Gubi mặt nhựa chân mạ vàng giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Gubi bọc nỉ chân sắt giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Gubi bọc nỉ chân mạ vàng giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Hay nệm nỉ chân sắt giá sỉ

 • GN37
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Gubi nhựa, chân vàng
 • 600.000
 • GN38
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Ghế Gubi bọc nỉ, chân sắt
 • 850.000
 • GN39
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Gubi bọc nỉ, chân vàng
 • 890.000
 • GN40
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Hay mặt nhựa, nệm nỉ
 • 860.000

 

ghế ăn ghế cafe Hay nệm nỉ chân bánh xe giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Lara bọc nỉ chân mạ vàng giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Saarinen bọc nỉ chân sắt giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Mnet bọc da chân sắt giá sỉ

 • GN41
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Hay nệm nỉ, chân bánh xe
 •  
 • GN42
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 •  
 • 1.150.000
 • GN43
 • Ghế ăn - ghế cafe
 • Saarinen bọc nỉ, chân sắt
 • 990.000
 • GN44
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Monet không tay, chân sắt
 • 720.000

 

ghế ăn ghế cafe Mnet có tay bọc da chân sắt giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Loft bọc da chân sắt giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Loft bọc nỉ nhung chân sắt giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Loft trám da chân sắt giá sỉ

 • GN45
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Monet bọc da chân sắt
 • 810.000
 • GN46
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Loft bọc da chân sắt
 • 730.000
 • GN47
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Loft nỉ nhung, chân sắt
 • 730.000
 • GN48
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Loft da trám lưng
 • 770.000

 

ghế ăn ghế cafe Loft trám nỉ nhung chân sắt giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Lisa bọc da chân sắt giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Nelson bọc da chân sắt giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Amelie bọc da chân sắt giá sỉ

 • GN49
 • Ghế ăn Ghế cafe 
 • Loft trám nhung, chân sắt
 • 770.000
 • GN50
 • Ghế ăn Ghế cafe 
 • Lisa bọc da, chân sắt
 • 960.000
 • GN51
 • Ghế ăn Ghế cafe 
 • Nelson da trơn, chân sắt
 • 810.000
 • GN52
 • Ghế ăn Ghế cafe 
 • Amelie bọc da, chân gỗ
 • 930.000

 

ghế ăn ghế cafe sheraton bọc da chân sắt giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Nordic bọc da chân sắt giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Nordic bọc da chân bít đồng giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Kelvin bọc da giá sỉ

 • GN53
 • Ghế ăn Ghế cafe 
 • Sheraton bọc da, chân sắt
 • 810.000
 • GN54
 • Ghế ăn Ghế cafe 
 • Nordic bọc da, chân gỗ
 • 550.000
 • GN55
 • Ghế ăn Ghế cafe 
 • Nordic bọc da, chân núm đồng
 • 740.000
 • GN56
 • Ghế ăn Ghế cafe 
 • Kelvin bọc da, chân sắt
 • 810.000

 

ghế ăn ghế cafe Abby bọc nỉ chân mạ vàng giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Molly bọc da chân sắt giá sỉ

ghế ăn ghế cafe zena bọc da chân sắt giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Camila bọc da chân sắt giá sỉ

 • GN57
 • Ghế ăn Ghế cafe 
 • Abby nỉ, chân mạ vàng
 • 810.000
 • GN58
 • Ghế ăn Ghế cafe 
 • Molly trám da, chân sắt
 • 850.000
 • GN59
 • Ghế ăn Ghế cafe 
 • Zena bọc da, chân sắt
 • 850.000
 • GN60
 • Ghế ăn Ghế cafe 
 • Camila bọc da, chân sắt
 • 770.000

 

ghế ăn ghế cafe Na bọc da chân sắt giá sỉ

ghế ăn ghế cafe da bò bọc da chân sắt giá sỉ

ghế ăn ghế cafe da bò bọc da chân sắt giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Bunny nhựa đúc giá sỉ

 • GN61
 • Ghế ăn Ghế cafe 
 •  
 •  
 • GN62
 • Ghế ăn Ghế cafe 
 • Venus da bò, chân sắt
 • 550.000
 • GN63
 • Ghế ăn Ghế cafe 
 • Venus da bò, chân sắt
 •  
 • GN64
 • Ghế ăn Ghế cafe 
 • Bunnr nhựa đúc
 • 550.000

 

ghế ăn ghế cafe Kim cương nhựa đúc giá sỉ

ghế ăn ghế cafe TULIP XOAY giá sỉ

ghế ăn ghế cafe HOM nhựa đúc chân gỗ giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe bọc da Linda giá sỉ

 • GN66
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Ghế tuulip trụ tròn
 • 990.000
 • GN66
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Ghế tuulip trụ tròn
 • 990.000
 • GN67
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 •  
 • GN68
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Linda bọc da
 • 890.000

 

Ghế ăn - Ghế cafe gỗ 

Ghế ăn ghế cafe gỗ song tiện nan Pinston giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe gỗ song tiện nan Pinston giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe gỗ song tiện nan Pinston giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe gỗ song tiện nan Requin giá sỉ

 • GG1
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Pinnstol song tiện gỗ
 • 500.000
 
 • GG2
 • Ghế Pinnstol song tiện
 •  690.000
 • Có nệm: 790.000
 • GG3
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Windsor song tiện tròn
 • 690.000
 • GG4
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Song tiện gỗ
 • 710.000

 

Ghế ăn ghế cafe gỗ song tiện nan Genny giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe mặt mây khung quỳ inox Cesca

Ghế ăn ghế cafe lưng mây khung quỳ inox Cesca

Ghế ăn ghế cafe gỗ mặt mây Chandigarh chai giá sỉ

 • GG5
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Genny song tiện gỗ
 • 1.150.000
 • GG6
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Cesca mây khung inox
 • 1.500.000
 • GG7
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Cesca nệm da, khung inox
 • 1.500.000
 • GG8
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Chandigarh mặt mây
 • 1.500.000

 

 

Ghế ăn ghế cafe gỗ nệm da Chandigarh chai giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe gỗ mặt mây Chandigarh chai giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe gỗ mặt mây Chandigarh chai giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe gỗ lưng mây Thonet 811 Hoffmann giá sỉ

 • GG9
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Chandigarh mặt nệm da
 • 1.500.000
 • GG10
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Chandigarh mặt nệm mây
 • 1.600.000
 • GG11
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Chandigarh mặt nệm da
 • 1.600.000
 • GG12
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 •  
 

Ghế ăn ghế cafe gỗ lưng mây giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe gỗ lưng mây có tay giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe gỗ Thonet 18 giá sỉ

ghe an ghe cafe go kai gia si

 • GG13
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Lưng mâu, chân gỗ
 • 990.000
 • GG14
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Lưng mây có tay
 • 1.250.000
 • GG15
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Thonet gỗ tròn
 • 1.420.000
 • GG16
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Kai gỗ
 • 1.130.000

 

Ghế ăn ghế cafe gỗ Kennedy giá sỉ

ghe an ghe cafe go hiroshima gia si

Ghế ăn ghế cafe gỗ neva giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe gỗ neva không tay giá sỉ

 • GG17
 • Kennedy
 • Cao su: 
 • Tần bì: 1.460.000
 • GG18
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Hiroshima khung gỗ
 • 1.190.000
 • GG19
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Neva có tay
 • 1.710.000
 • GG20
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Neva không tay
 • 1.570.000

 

Ghế ăn ghế cafe gỗ Bull vuông giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe gỗ Bull tròn giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe gỗ Katakana giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe gỗ Bistro giá sỉ

 • GG21
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Bull vuông
 • 900.000
 • GG22
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Bull tròn
 • 1.110.000
 • GG23
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Katakana
 • 860.000
 • GG24
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Bistro gỗ
 • 1.160.000

 

Ghế ăn ghế cafe gỗ Wishbone đan dây giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe gỗ Wishbone nệm da giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe gỗ Ventura nệm da giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe gỗ PLC giá sỉ

 • GG25
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Wishbone đan dây
 • 1.310.000
 • GG26
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Wishbone mặt nệm
 • 1.160.000
 • GG27
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Ventura 
 • 1.090.000
 • GG28
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • PLC
 • 740.000

 

Ghế ăn ghế cafe gỗ Bella giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe gỗ Kudo giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe gỗ CHỮ A giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe gỗ Luna giá sỉ

 • GG29
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Bella
 • 790.000
 • GG30
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Omama, Kudo
 • 750.000
 • GG31
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Chữ A
 • 740.000
 • GG32
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Luna mặt trăng
 • 630.000

 

Ghế ăn ghế cafe gỗ Mango giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe gỗ Cabin giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe gỗ Grace không tay giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe gỗ Grace có tay giá sỉ

 • GG33
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Ghế Mango
 • 450.000
 • GG34
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Cabin
 • 340.000
 • GG35
 • Ghế Grace không tay
 • Cao su
 • Tần bì: 950.000
 • GG36
 • Ghế Grace có tay
 • Cao su:
 • Tần bì: 1.150.000
 

Ghế ăn ghế cafe gỗ charles giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe gỗ Minotti giá sỉ

 • GG37
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Charles tân cổ
 • 1.570.000
 • GG38
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Minotti 2 lưng
 • 1.420.000
  

 

Ghế Bar

Ghế quầy bar gỗ Taburet giá sỉ

Ghế quầy bar gỗ Taburet giá sỉ

Ghế quầy bar gỗ Taburet giá sỉ

Ghế quầy bar gỗ tròn opa giá sỉ

 • Bar 1
 • Ghế bar gỗ Taburet mặt lõm 4 chân
 • 65cm: 770.000
 • 75cm: 810.000
 • Bar 2
 • Ghế bar gỗ Taburet mặt lõm 3 chân
 • 65cm: 710.000
 • 75cm: 760.000
 • Bar 3
 • Ghế Bar Taburet mặt lõm
 • 75cm:790.000
 • Bar 4
 • Ghế bar gỗ Opa mặt tròn 4 chân
 • 65cm: 660.000
 • 75cm: 710.000 
 

Ghế quầy bar gỗ tròn 3 chân giá sỉ

Ghế quầy bar gỗ mặt Art giá sỉ

Ghế quầy bar gỗ ERIK BUCH giá sỉ

Ghế quầy bar gỗ Neva giá sỉ

 • Bar 5
 • Ghế bar Opa mặt tròn 3 chân
 • 65cm: 610.000
 • 75cm: 660.000
 • Bar 6
 • Ghế bar mặt cong 4 chân
 • 65cm:
 • 75cm: 660.000
 • Bar 7
 • Ghế bar erik buch 4 chân
 • 65cm:
 • 75cm: 710.000
 • Bar 8
 • Ghế bar Neva 4 chân
 • 65cm:
 • 75cm:
 

Ghế quầy bar gỗ Oval giá sỉ

Ghế quầy bar tròn 3 chân eames giá sỉ

Ghế quầy bar Hay giá sỉ

Ghế quầy bar Muuto giá sỉ

 • Bar 9
 • Ghế bar mặt Ovan 4 chân
 • 65cm:
 • 75cm:
 • Bar 10
 • Ghế bar eames mặt tròn 3 chân
 • 65cm:
 • 75cm: 710.000
 • Bar 11
 • Ghế bar Hay 4 chân
 • 65cm:
 • 75cm: 820.000
 • Bar 12
 • Ghế bar Muuto
 • 65cm: 
 • 75cm: 890.000
 

Ghế quầy bar xoay Ghina giá sỉ

Ghế quầy bar sắt tolix giá sỉ

Ghế quầy bar xoay Klarup giá sỉ

Ghế quầy bar xoay DA CÚC giá sỉ

 • Bar 13
 • Ghế bar
 • 75cm: 710.000
 • Bar 14
 • Ghế bar Tolix
 • 75cm: 400.000
 • Bar 15
 • Ghế bar
 • 75cm: 
 • Bar 16
 • Ghế bar
 • 75cm:
 

Ghế quầy bar xoay tam giác giá sỉ

Ghế quầy bar xoay Rudy giá sỉ

Ghế quầy bar xoay GHINA giá sỉ

Ghế quầy bar xoay hiện đại giá sỉ

 • Bar 17
 • Ghế bar
 • 75cm:
 • Bar 18
 • Ghế bar
 • 75cm:
 • Bar 19
 • Ghế bar
 • 75cm:
 • Bar 20
 • Ghế bar
 • 75cm:
 

Ghế quầy bar xoay hiện đại giá sỉ

 • Bar 21
 • Ghế bar
 • 75cm:
 • Bar 21
 • Ghế bar
 • 75cm:
 • Bar 21
 • Ghế bar
 • 75cm:
 • Bar 21
 • Ghế bar
 • 75cm:
 

Ghế ngoài trời

Ghế ngoài trời mây nhựa Acapulco giá sỉ

 • GNT 1
 • Ghế bar
 • 75cm:
 • GNT 1
 • Ghế bar
 • 75cm:
 • GNT 1
 • Ghế bar
 • 75cm:
 • GNT 1
 • Ghế bar
 • 75cm: