Bán sỉ Ghế ăn - Ghế cafe nhập khẩu ( Nội thất giá cho kiến trúc sư, đại lý ) tháng 11 - 2021

Giá chiết khấu ghế nhập khẩu

Giá chiết khấu ghế thư giãn

Giá chiết khấu chân bàn cafe

 

 

 

 

Ghế ăn - Ghế cafe nhập khẩu (Nội thất giá cho kiến trúc sư, đại lý)

Ghế ăn ghế cafe eames chân gỗ đan mặt nhựa giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe eames chân sắt mạ inox mặt nhựa giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe eames chân gỗ đan mặt nhựa trong suốt

GN4 Ghế ăn ghế cafe eames chân inox nhựa trong suốt giá sỉ

 • GN1
 • Ghế ăn-Ghế cafe 
 • Eames mặt nhựa chân gỗ
 • 230.000
 • GN2
 • Ghế ăn-Ghế cafe
 • Eames nhựa chân mạ inox
 • 320.000
 • GN3
 • Ghế ăn-Ghế cafe
 • Eames mặt nhựa trong suốt
 • 750.000
 • GN4
 • Ghế ăn-Ghế cafe
 • Eames mặt nhựa trong suốt
 • 820.000

 

Ghế ăn ghế cafe eames chân gỗ đan mặt bọc da cúc giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe eames chân sắt mạ inox mặt bọc da cúc giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe tam giác chân gỗ đan mặt dọc da giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe tam giác chân sắt mạ inox mặt bọc da giá sỉ

 • GN5
 • Ghế ăn - Ghế cafe
 • Eames da cúc chân gỗ
 • 400.000
 • GN6
 • Ghế ăn - Ghế cafe
 • Eames da cúc chân mạ inox
 • 480.000
 • GN7
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Eames da tam giác chân gỗ
 • 400.000
 • GN8
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Eames tam giác, mạ inox
 • 480.000

 

Ghế ăn ghế cafe eames thổ cẩm chân gỗ đan giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe eames thổ cẩm chân mạ inox giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe eames tay bành thổ cẩm chân gỗ đan giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe eames tay bành thổ cẩm chân mạ inox giá sỉ

 • GN9
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Eames thổ cẩm chân gỗ
 • 580.000
 • GN10
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Eames thổ cẩm, mạ inox
 • 640.000
 • GN11
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Eames thuyền thổ cẩm
 • 750.000
 • GN12
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Eames thuyền thổ cẩm
 • 820.000

 

Ghế ăn ghế cafe eames tay bành mặt nhựa chân đan giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe eames tay bành mặt nhựa chân inox giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe Eames mặt nhựa chân gỗ giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Eames mặt nhựa chân sắt giá sỉ

 • GN13
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Eames thuyền mặt nhựa
 • 500.000
 • GN14
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Emaes thuyền chân inox
 • 570.000
 • GN15
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Eames nhựa, nệm da
 • 400.000
 • GN16
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Eames nhựa, nệm ngồi
 • 425.000

 

ghế ăn ghế cafe Eames mặt nhựa chân gỗ giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Eames bọc nỉ chân gỗ giá sỉ

Ghế nhập khẩu

Ghế nhập khẩu

 • GN17
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Eames nhựa, nệm ngồi
 • 400.000
 • GN18
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Eames bọc nỉ, chân gỗ
 • 700.000
 • GN19
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Ghế Eames mặt đệm xoay
 • 630.000
 • GN20
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Eames tam giác xoáy đế cố định 
 • 625.000

 

Ghế nhập khẩu

Ghế nhập khẩu

ghế ăn ghế cafe nhựa đúc lỗ Hol giá sỉ

ghế ăn ghế cafe nhựa đúc lỗ Janin giá sỉ

 • GN21
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Eames mặt nệm xoay bánh xe
 • 500.000
 • GN22
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Eames tam giác có bánh xe
 • 500.000
 • GN23
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Hol nhựa đúc lỗ
 • 370.000
 • GN24
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Janin nhựa đúc lỗ
 • 520.000

 

ghế ăn ghế cafe nhựa đúc Nedil giá sỉ

ghế ăn ghế cafe lưới nhựa đúc Zima chân gỗ giá sỉ

ghế ăn ghế cafe lưới nhựa đúc Zima chân sắt giá sỉ

ghế ăn ghế cafe lưới nhựa đúc Lucy chân sắt giá sỉ

 • GN25
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Nedil nhự đúc lỗ
 • 490.000
 • GN26
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Zima lưới nhựa đúc
 • 400.000
 • GN27
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Zima lưới nhựa đúc
 • 530.000
 • GN28
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Lucy tay lưới nhựa đúc
 • 520.000

 

ghế ăn ghế cafe eames mặt nhựa đục lỗ chân gỗ giá sỉ

ghế ăn ghế cafe eames mặt nhựa đục lỗ chân sắt giá sỉ

ghế ăn ghế cafe eames mặt nhựa đục lỗ chân gỗ giá sỉ

ghế ăn ghế cafe eames mặt nhựa đục lỗ chân gỗ giá sỉ

    

 

ghế ăn ghế cafe eames mặt nhựa đục lỗ chân gỗ giá sỉ

ghế ăn ghế cafe muuto mặt nhựa chân sắt giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Hay mặt nhựa chân sắt giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Gubi mặt nhựa chân sắt giá sỉ

 • GN33
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Eames nhựa đúc lỗ
 • 490.000
 • GN34
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Muuto nhựa đúc, chân gỗ
 • 700.000
 • GN35
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Hay mặt nhựa, chân gỗ
 • 725.000
 • GN36
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Gubi mặt nhựa, chân sắt
 • 500.000

 

ghế ăn ghế cafe Gubi mặt nhựa chân mạ vàng giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Gubi bọc nỉ chân sắt giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Gubi bọc nỉ chân mạ vàng giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Hay nệm nỉ chân sắt giá sỉ

 • GN37
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Ghế Gubi nhựa, chân vàng
 • 690.000
 • GN38
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Ghế Gubi bọc nỉ, chân sắt
 • 830.000
 • GN39
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Gubi bọc nỉ, chân vàng
 • 900.000
 • GN40
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Ghế Hay mặt nhựa, nệm nỉ
 • 940.000

 

ghế ăn ghế cafe Hay nệm nỉ chân bánh xe giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Lara bọc nỉ chân mạ vàng giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Saarinen bọc nỉ chân sắt giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Mnet bọc da chân sắt giá sỉ

 • GN41
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Hay nệm nỉ, chân bánh xe
 • 1.000.000
 • GN42
 • Ghế ăn - Ghế cafe Lara
 • 1.080.000
 • GN43
 • Ghế ăn - ghế cafe
 • Saarinen bọc nỉ, chân sắt
 • 1.000.000
 • GN44
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Monet không tay, chân sắt sơn tĩnh điện, bọc núm đồng
 • 570.000

 

ghế ăn ghế cafe Mnet có tay bọc da chân sắt giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Loft bọc da chân sắt giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Loft bọc nỉ nhung chân sắt giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Loft trám da chân sắt giá sỉ

 • GN45
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Monet bọc da chân sắt
 • 725.000
 • GN46
 • Ghế ăn - Ghế cafe Loft bọc da chân sắt bọc núm đồng 
 • 630.000đ
 • GN47
 • Ghế ăn - Ghế cafe Loft nỉ nhung, chân sắt, bọc núm đồng
 • 630.000đ
 • GN48
 • Ghế ăn - Ghế cafe Ghế Loft da trám lưng, chân sắt bọc núm đồng
 • 650.000

 

ghế ăn ghế cafe Loft trám nỉ nhung chân sắt giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Lisa bọc da chân sắt giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Nelson bọc da chân sắt giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Amelie bọc da chân sắt giá sỉ

 • GN49
 • Ghế ăn Ghế cafe Loft trám nhung, chân sắt bọc núm đồng
 • 650.000
 • GN50
 • Ghế ăn Ghế cafe 
 • Lisa bọc da, chân sắt
 • 960.000
 • GN51
 • Ghế ăn Ghế cafe 
 • Nelson da trơn, chân sắt
 • 630.000
 • GN52
 • Ghế ăn Ghế cafe 
 • Amelie bọc da, chân gỗ
 • 930.000

 

ghế ăn ghế cafe sheraton bọc da chân sắt giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Nordic bọc da chân sắt giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Nordic bọc da chân bít đồng giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Kelvin bọc da giá sỉ

 • GN53
 • Ghế ăn Ghế cafe 
 • Sheraton bọc da, chân sắt
 • 680.000
 • GN54
 • Ghế ăn Ghế cafe Nordic bọc da, chân sắt
 • 600.000
 • GN55
 • Ghế ăn Ghế cafe 
 • Nordic bọc da, chân núm đồng
 • 740.000
 • GN56
 • Ghế ăn Ghế cafe 
 • Kelvin bọc da, chân sắt
 • 810.000

 

ghế ăn ghế cafe Abby bọc nỉ chân mạ vàng giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Molly bọc da chân sắt giá sỉ

ghế ăn ghế cafe zena bọc da chân sắt giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Camila bọc da chân sắt giá sỉ

 • GN57
 • Ghế ăn Ghế cafe 
 • Abby nỉ, chân mạ vàng
 • 810.000
 • GN58
 • Ghế ăn Ghế cafe 
 • Molly trám da, chân sắt
 • 850.000
 • GN59
 • Ghế ăn Ghế cafe 
 • Zena bọc da, chân sắt
 • 700.000
 • GN60
 • Ghế ăn Ghế cafe 
 • Camila bọc da, chân sắt
 • 730.000

 

ghế ăn ghế cafe Na bọc da chân sắt giá sỉ

ghế ăn ghế cafe da bò bọc da chân sắt giá sỉ

ghế ăn ghế cafe da bò bọc da chân sắt giá sỉ

ghế ăn ghế cafe Bunny nhựa đúc giá sỉ

 • GN61
 • Ghế ăn Ghế cafe 
 • Ghế Naomi chân sắt
 • 940.000
 • GN62
 • Ghế ăn Ghế cafe 
 • Venus da bò, chân sắt
 • 600.000
 • GN63
 • Ghế ăn Ghế cafe 
 • Venus da bò, chân sắt
 • 780.000
 • GN64
 • Ghế ăn Ghế cafe 
 • Ghế Bunnr nhựa đúc
 • 400.000

 

ghế ăn ghế cafe Kim cương nhựa đúc giá sỉ

ghế ăn ghế cafe TULIP XOAY giá sỉ

ghế ăn ghế cafe HOM nhựa đúc chân gỗ giá sỉ

Ghế ăn ghế cafe bọc da Linda giá sỉ

 • GN66
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Ghế tuulip trụ tròn
 • 990.000

 • GN66
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Ghế tuulip trụ tròn
 • 1.125.000
 • GN67
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Ghế Home
 • 560.000
 • GN68
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Linda bọc da
 • 930.000
 

Ghế nhập khẩu Amber Trám

Ghế nhập khẩu Willow

Ghế ăn ghế cafe Nova

Ghế ăn ghế cafe Simply

 • GN69
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 •  Amber Trám chân sắt
 • 830.000đ
 • GN70
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Willow chân sắt 
 • 830.000đ
 • GN71
 • Ghế ăn ghế cafe Nova
 • 830.000đ
 • GN72
 • Ghế ăn ghế cafe Simply
 • 850.000đ
 

Ghế nhập khẩu Loft

Ghế nhập khẩu Nelson

Ghế nhập khẩu Star

Ghế nhập khẩu House

 • GN73
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Loft caro chân sắt bọc đồng
 • 650.000đ
 • GN74
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Nelson trám chân sắt
 • 690.000đ
 • GN75
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Star chân sắt
 • 900.000đ
 • GN76
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • House chân sắt 
 • 830.000đ
 

Ghế nhập khẩu Windy

Ghế cafe mặt trong suốt Clarity

Ghế nhựa giả mây

Ghế nhập khẩu

 • GN77
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • Windy chân sắt
 • 750.000đ
 • GN78
 • Ghế ăn - Ghế cafe trong suốt
 • 750.000đ
 • GN79
 • Ghế ăn ghế cafe nhựa giả mây 
 • 650.000đ
 • GN80
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 •  
 • 0

 

Vawa xin gửi quý khách báo giá chiết khấu, mong hợp tác cùng đơn vị thiết kế, đại lý 
( Báo giá được cập nhập tự động liên tục )

 
 

-Hotline (Zalo): 085.3383.678