Bàn trà sofa khung gỗ 2 tầng mặt kính sóng - Bàn trà Rustic Bắc Âu

-49% 3,300,000₫ 6,450,000₫
Tiêu đề:
Vật liệu:
Kích thước:

Mô tả

Bàn trà Rustic Bắc Âu - Bàn trà sofa khung gỗ 2 tầng mặt kính sóng

Công trình thực tế sử dụng bàn trà sofa gỗ sồi 2 tầng mặt kính sóng

Bàn trà sofa khung gỗ 2 tầng mặt kính sóng - Bàn trà Rustic Bắc Âu

Bàn trà sofa khung gỗ 2 tầng mặt kính sóng - Bàn trà Rustic Bắc Âu

Bàn trà sofa khung gỗ 2 tầng mặt kính sóng - Bàn trà Rustic Bắc Âu

Bàn trà sofa khung gỗ 2 tầng mặt kính sóng - Bàn trà Rustic Bắc Âu

 Bàn trà sofa khung gỗ 2 tầng mặt kính sóng - Bàn trà Rustic Bắc Âu
 Bàn trà sofa khung gỗ 2 tầng mặt kính sóng - Bàn trà Rustic Bắc Âu
 Bàn trà sofa khung gỗ 2 tầng mặt kính sóng - Bàn trà Rustic Bắc Âu
 Bàn trà sofa khung gỗ 2 tầng mặt kính sóng - Bàn trà Rustic Bắc Âu
 Bàn trà sofa khung gỗ 2 tầng mặt kính sóng - Bàn trà Rustic Bắc Âu
 Bàn trà sofa khung gỗ 2 tầng mặt kính sóng - Bàn trà Rustic Bắc Âu