Bán sỉ Bàn ăn - Bàn cafe - Bàn gỗ me tây nguyên tấm (Nội thất giá cho kiến trúc sư, đại lý)

Icon sofa tân cổ điển

Icon ghế thư giãn tân cổ điển

Icon bàn trà tân cổ

Icon bàn tab tân cổ điển

Icon bàn ăn tân cổ

Icon ghế ăn tân cổ điển

Icon ghế bar tân cổ

Icon chân bàn

 

Bàn ăn - Bàn cafe 

(Nội thất giá cho kiến trúc sư, đại lý)

Bàn ăn Tân cổ điển

 

Bàn ăn Tân cổ

Bàn ăn Tân cổ

Bàn ăn Tân cổ

BTC1
Bàn ăn Tân cổ điển
1m4: 6.900.000
1m87.800.000
BTC2
Bàn ăn Tân cổ điển
1m811.200.000 
2m11.800.000
2m212.400.000
BTC3
Bàn ăn Tân cổ điển
1m8: 11.200.000 
2m11.800.000
2m212.400.000

 

Bàn ăn Tân cổ

Bàn ăn Tân cổ

Bàn ăn Tân cổ

BTC4
Bàn ăn Tân cổ điển
1m810.700.000 
2m: 11.300.000
2m211.900.000
BCG1
Bàn ăn Tân cổ điển
BCG2
Bàn ăn Tân cổ điển
2m14.500.000
2m2: 15.000.000
 

Bàn ăn CG

Bàn ăn Tân cổ

Bàn ăn Tân cổ

BCG3
Bàn ăn Tân cổ điển
1m8: 11.200.000 
2m: 11.800.000
2m2: 12.400.000
BCG4
Bàn ăn Tân cổ điển
D10001.700.000
D1200: 2.200.000
BCG5
Bàn ăn Tân cổ điển
6.500.000

 

Bàn ăn Rustic chân nan trụ tròn mặt gỗ Ripple.

Bàn ăn chân nan dẹp mặt đá

Bàn ăn Rustic chân nan trụ dẹt mặt gỗ Ripple

Bàn ăn chân nan dẹp mặt đá

 • BA1
 • Bàn ăn Rustic chân nan trụ tròn mặt gỗ Ripple 
 • 1m4: 4.350.000đ
 • 1m6: 4.525.000đ
 • 1m8: 4.680.000đ
 • BA2
 • Bàn ăn rustic chân gỗ nan Ripple trụ dẹt, mặt đá
 • 1m4: 5.400.000đ
 • 1m6: 5.750.000đ
 • 1m8: 5.900.000đ
 • BA3
 • Bàn ăn Rustic chân nan trụ dẹt mặt gỗ Ripple
 • 1m4: 4.350.000đ
 • 1m6: 4.525.000đ
 • 1m8: 4.680.000đ
 • BA4
 • Bàn ăn rustic gỗ nan Ripple, mặt đá  
 • 1m4: 5.400.000đ
 • 1m6: 5.750.000đ
 • 1m8: 5.900.000đ

 

Bàn ăn chân nan dẹp mặt gỗ

Bàn ăn Rustic nan gỗ mặt đá Coloma

Bàn ăn Rustic nan gỗ mặt đá Coloma

Bàn ăn Rustic gỗ nan tròn Ripple có ngăn

 • BA5
 • Bàn ăn rustic gỗ nan Ripple, mặt đá 
 • 1m4: 4.750.000đ
 • 1m6:4.950.000đ
 • 1m8: 5.150.000đ
 • BA6
 • Bàn ăn Rustic nan gỗ Coloma, mặt gỗ
 • D900mm: 3.100.000đ
 • D1100mm: 3.900.000đ
 • BA7
 • Bàn ăn Rustic nan gỗ mặt đá Coloma. mặt đá 
 • D900mm: 4.200.000đ
 • D1100mm: 5.040.000đ
 • BA8
 • Bàn ăn Rustic gỗ nan Ripple có ngăn, mặt gỗ
 • 1m4: 4.350.000đ
 • 1m6: 4.525.000đ
 • 1m8: 4.680.000đ

 

Bàn ăn Rustic gỗ nan

Bàn ăn Rustic gỗ nan

Bàn ăn Rustic gỗ nan tròn Ripple có ngăn

Bàn ăn Rustic gỗ nan

 • BA9
 • Bàn ăn chân nan gỗ bán nguyệt, mặt đá 
 • 1m8: 7.200.000đ
 • BA10
 • Bàn ăn Rustic chân tròn nan gỗ mặt đá
 • 1m4: 6.600.000đ
 • 1m6: 7.000.000đ
 • 1m8: 7.800.000đ
 • BA11
 • Bàn ăn 
 •  
 • BA12
 • Bàn ăn chân nan gỗ bán nguyệt, mặt đá 
 •  

 

Vawa xin gửi quý khách báo giá chiết khấu, mong hợp tác cùng đơn vị thiết kế, đại lý 
( Báo giá được cập nhập tự động liên tục )

 
 

-Hotline (Zalo): 085.3383.678