BÁN BUÔN BÀN

 

Bàn ăn chân gỗ mặt đá Howand giá sỉ

Bàn ăn mặt gỗ Howand giá sỉ

Bàn ăn chân gỗ mặt đá Concorde giá sỉ

Bàn ăn mặt gỗ Concorde giá sỉ

 • BA1
 • BÀN ĂN mặt đá Howand
 • 1m2: 2.600.000
 • 1m4: 2.850.000
 • 1m6: 3.100.000
 • 1m8: 3.500.000
 • BA2
 • BÀN ĂN mặt gỗ Howand
 • 1m2: 2.600.000
 • 1m4: 2.850.000
 • 1m6: 3.100.000
 • 1m8: 3.500.000
 • BA3
 • BÀN ĂN mặt đá Concode
 • 1m2: 2.600.000
 • 1m4: 2.850.000
 • 1m6: 3.100.000
 • 1m8: 3.500.000
 • BA4
 • BÀN ĂN mặt gỗ Concode
 • 1m2: 2.600.000
 • 1m4: 2.850.000
 • 1m6: 3.100.000
 • 1m8: 3.500.000

 

Bàn ăn gỗ neva giá sỉ

Bàn ăn hiện đại chân sắt tròn mặt đá giá sỉ

Bàn ăn hiện đại chân thép bản mặt đá ELIOT RECTANG giá sỉ

Bàn ăn hiện đại chân thép bản mặt đá PREMIER KERAMIC DRIVE giá sỉ

 • BA5
 • BÀN ĂN mặt gỗ Neva
 • 1m2: 
 • 1m4: 5.400.000
 • 1m6: 6.000.000
 • 1m8: 6.600.000
 • BA6
 • BÀN ĂN mặt đá chân sắt tròn
 • 1m2: 2.400.000
 • 1m4: 2.700.000
 • 1m6: 2.900.000
 • 1m8: 3.350.000
 • BA7
 • BÀN ĂN mặt đá chân sắt
 • 1m4: 3.750.000
 • 1m6: 3.950.000
 • 1m8: 4.550.000
 • 2m  : 5.100.000
 • BA8
 • BÀN ĂN mặt đá chân sắt
 • 1m4: 3.750.000
 • 1m6: 3.950.000
 • 1m8: 4.550.000
 • 2m  : 5.100.000

 

Bàn ăn hiện đại chân thép bản mặt đá RECTANG giá sỉ

Bàn ăn hiện đại chân thép bản W mặt đá Skorpio giá sỉ

Bàn ăn chân thép mặt đá xoay thông minh

Bàn ăn mặt gỗ me tây chân thép RECTANG giá sỉ

 • BA9
 • BÀN ĂN mặt đá chân sắt
 • 1m4: 3.750.000
 • 1m6: 3.950.000
 • 1m8: 4.550.000
 • 2m  : 5.100.000
 • BA10
 • BÀN ĂN mặt đá chân sắt
 • 1m4: 3.750.000
 • 1m6: 3.950.000
 • 1m8: 4.550.000
 • 2m  : 5.100.000
 • BA11
 • Bàn ăn thông minh mặt đá chân sắt
 • Cố định: 1m2*0,8
 • Mở rộng: 1m8*0,8
 • 8.200.000
 • BA12
 • BÀN ĂN mặt gỗ me tây chân thép
 • 1m4: 5.550.000
 • 1m6: 6.600.000
 • 1m8: 8.600.000
 • 2m  : 9.600.000

 

Bàn ăn mặt bàn gỗ me tây chân thép bản W Skorpio giá sỉ

Bàn ăn mặt gỗ me tây chân thép bản ELIOT RECTANG giá sỉ

Bàn ăn mặt gỗ me tây chân thép bản ELIOT RECTANG giá sỉ

Bàn ăn mặt gỗ me tây nguyên tấm giá sỉ

 • BA13
 • BÀN ĂN mặt gỗ me tây chân thép
 • 1m4: 5.550.000
 • 1m6: 6.600.000
 • 1m8: 8.600.000
 • 2m  : 9.600.000
 • BA14
 • BÀN ĂN mặt gỗ me tây chân thép
 • 1m4: 5.550.000
 • 1m6: 6.600.000
 • 1m8: 8.600.000
 • 2m  : 9.600.000
 • BA15
 • BÀN ĂN mặt gỗ me tây chân thép
 • 1m4: 5.550.000
 • 1m6: 6.600.000
 • 1m8: 8.600.000
 • 2m  : 9.600.000
 • BA16
 • BÀN ĂN mặt gỗ me tây nguyên tấm
 • 1m4: 4.450.000
 • 1m6: 4.850.000
 • 1m8: 5.650.000
 • 2m  : 6.250.000

 

Bàn ăn gỗ LUNA giá sỉ

Bàn ăn gỗ mango giá sỉ

Bàn ăn gỗ KUDO giá sỉ

Bàn ăn gỗ CABIN giá sỉ

 • BA17
 • BÀN ĂN mặt gỗ Luna
 • 1m2: 890.000
 • 1m6: 1.270.000
 • BA18
 • BÀN ĂN mặt gỗ Mango
 • 1m2: 890.000
 • 1m6: 1.270.000
 • BA19
 • BÀN ĂN mặt gỗ Omama
 • 1m2: 890.000
 • 1m6: 1.270.000
 • BA20
 • BÀN ĂN mặt gỗ Cabin
 • 1m2: 890.000
 • 1m6: 1.270.000

 

Bàn ăn hiện đại eames giá sỉ

Bàn ăn hiện đại chân thép chữ K mặt đá giá sỉ

 • BA21
 • BÀN ĂN mặt gỗ Eames
 • 1m2: 1.300.000 
 • 1m4:
 • 1m6:
 • 1m8:
 • BA22
 • BÀN ĂN mặt gỗ Concode
 • 1m2: 2.600.000 
 • 1m4: 2.800.000
 • 1m6: 3.000.000
 • 1m8: 3.200.000
  

 

Bàn ăn bàn cafe concorde chân gỗ mặt kính giá sỉ

Bàn ăn bàn cafe EAMES chân gỗ đan mặt tròn giá sỉ

Bàn ăn bàn cafe EAMES chân gỗ mặt tròn giá sỉ

Bàn ăn bàn cafe TULIP chân TRODN mặt tròn giá sỉ

 • BA1
 • BÀN ĂN tròn mặt kính Concorde
 • D60
 • D80
 • D1000
 • D1200
 • BA2
 • Bàn ăn, cafe tròn Eames 3 chân
 • D600: 740.000
 • D800: 1.040.000
 • BA3
 • Bàn ăn, cafe tròn Eames 3 chân
 • D600: 740.000
 • D800: 1.040.000
 • BA4
 • Bàn ăn,cafe chân trụ tròn Tuulip
 • D600: 1.300.000
 • D700: 1.450.000
 • D800: 1.600.000

 

Bàn ăn bàn cafe EAMES chân gỗ mặt vuông giá sỉ

Bàn ăn tròn măt bàn đá xoay

 • BA5
 • Bàn ăn, cafe gỗ vuông Eames
 • D700: 1.000.000
 • D800: 1.100.000
 • BA6
 • Bàn ăn tròn mặt đá, chân trụ tròn
 • KT vòng ngoài: D1350mm
 • KT vòng trong: D800mm
 • 7.200.000