Bán sỉ Bàn Tab ( Nội thất giá cho kiến trúc sư, đại lý )

Icon sofa tân cổ điển

Icon ghế thư giãn tân cổ điển

Icon bàn trà tân cổ

Icon bàn tab tân cổ điển

Icon bàn tab tân cổ điển

Icon bàn tab tân cổ điển

Icon bàn ăn tân cổ

Icon ghế ăn tân cổ điển

Icon ghế bar tân cổ

Icon chân bàn

Bàn Tab sofa

( Nội thất giá cho kiến trúc sư, đại lý )

TAB 1 (Click mã sp để xem chi tiết nhiều loại đá)

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Desk Tab giá sỉ

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Desk Tab giá sỉ

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Desk Tab giá sỉ

-Bàn tab sofa đá tự nhiên, mặt gỗ me tây nguyên tấm
D400 * H500
  

 Đá cẩm thạch trắng: 2.730.000đ

  

TAB 2 (Click mã sp để xem chi tiết nhiều loại đá)

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Desk Tab giá sỉ

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Desk Tab giá sỉ

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Desk Tab giá sỉ

 • -Bàn tab sofa đá tự nhiên
 • D400*H480
  
 • Đá (Đen, Da báo, Hồng): 3.360.000đ
 • -Đá Trắng vân mây: 3.480.000đ
 • - Đá Trắng muối: 3.960.000đ
 • - Đá Xanh Ấn: 4.320.000đ
 • - Đá Vân gỗ:
  

 

TAB 3 (Click mã sp để xem chi tiết nhiều loại đá)

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Desk Tab giá sỉ

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Desk Tab giá sỉ

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Desk Tab giá sỉ

- Bàn tab sofa đá tự nhiên
D350*H520
  
 • Đá (Đen, Da báo, Hồng): 1.850.000đ
 • -Đá Trắng vân mây1.850.000đ
 • - Đá Trắng muối1.850.000đ
 • - Đá Xanh Ấn1.850.000đ
 • - Đá Vân gỗ1.850.000đ
  

TAB 4 (Click mã sp để xem chi tiết nhiều loại đá)

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Mặt thép sơn tĩnh điện Desk Tab giá sỉ

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Mặt thép sơn tĩnh điện Desk Tab giá sỉ

 

 

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Mặt thép sơn tĩnh điện Desk Tab giá sỉ

 • -Bàn tab sofa đá tự nhiên, mặt thép, trụ đứng thép
 • D350 * H520mm
  
 • Đá (Đen, Da báo, Hồng): 1.600.000đ
 • -Đá Trắng vân mây1.600.000đ
 • - Đá Trắng muối1.600.000đ
 • - Đá Xanh Ấn1.600.000đ
 • - Đá Vân gỗ1.600.000đ
  

 

TAB 4-A (Click mã sp để xem chi tiết nhiều loại đá)

TAB2 Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Mặt inox mạ vàng Desk Tab giá sỉ

TAB2 Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Mặt inox mạ vàng Desk Tab giá sỉ

TAB2 Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Mặt inox mạ vàng Desk Tab giá sỉ

 • -Bàn tab sofa đá tự nhiên, mặt và trụ đứng inox mạ vàng PVD
 • D350 * H520mm
  
 • -Đá (Đen, Da báo, Hồng)3.350.000đ
 • -Đá Trắng vân mây: 3.350.000đ
 • - Đá Trắng muối: 3.350.000đ
 • - Đá Xanh Ấn: 3.500.000đ
 • - Đá Vân gỗ: 3.650.000đ
  

TAB 5 (Click mã sp để xem chi tiết nhiều loại đá)

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Desk Tab giá sỉ

TAB3 Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Trụ inox mạ vàng Desk Tab giá sỉ

 • -Bàn tab sofa đá tự nhiên, trụ thép sơn tĩnh điện.
 • D400 * H520mm

 

 
 • Đá (Đen, Da báo, Hồng)2.050.000đ
 • -Đá Trắng vân mây: 2.080.000đ
 • - Đá Trắng muối: 2.200.000đ
 • - Đá Xanh Ấn: 2.300.000đ
 • - Đá Vân gỗ: 2.650.000đ

 

 

TAB 5-A (Click mã sp để xem chi tiết nhiều loại đá)

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Desk Tab giá sỉ

TAB4 Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Desk Tab giá sỉ

 • -Bàn tab sofa đá tự nhiên, trụ inox mạ vàng PVD
 • D400 * H520mm

 

 
 • Đá (Đen, Da báo, Hồng)2.300.000đ
 • -Đá Trắng vân mây: 2.300.000đ
 • - Đá Trắng muối: 2.400.000đ
 • - Đá Xanh Ấn: 2.520.000đ
 • - Đá Vân gỗ: 2.900.000đ

 

TAB 6 (Click mã sp để xem chi tiết nhiều loại đá)

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Desk Tab giá sỉ

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Desk Tab giá sỉ

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Desk Tab giá sỉ

 • -Bàn tab sofa đá tự nhiên, mặt và trụ đứng thép sơn tĩnh điện
 • D400 * H520mm
 

 

 • Đá (Đen, Da báo, Hồng): 3.180.000đ
 • -Đá Trắng vân mây: 3.280.000đ
 • - Đá Trắng muối: 3.520.000đ
 • - Đá Xanh Ấn: 3.840.000đ
 • - Đá Vân gỗ: 4.040.000đ
  

TAB 6 - A (Click mã sp để xem chi tiết nhiều loại đá)

TAB5 Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Mặt inox mạ vàng Desk Tab giá sỉ

TAB5 Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Mặt inox mạ vàng Desk Tab giá sỉ

TAB5 Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Mặt inox mạ vàng Desk Tab giá sỉ

 • -Bàn tab sofa đá tự nhiên, mặt và trụ đứng inox mạ vàng PVD
 • D400 * H520mm
  
 • Đá (Đen, Da báo, Hồng): 3.350.000đ
 • -Đá Trắng vân mây: 3.450.000đ
 • - Đá Trắng muối: 3.600.000đ
 • - Đá Xanh Ấn: 3.850.000đ
 • - Đá Vân gỗ: 4.000.000đ
  

TAB 7 (Click mã sp để xem chi tiết nhiều loại đá)

TAB6 Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Mặt inox mạ vàng Desk Tab giá sỉ

TAB6 Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Mặt inox mạ vàng Desk Tab giá sỉ

TAB6 Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Mặt inox mạ vàng Desk Tab giá sỉ

 • -Bàn tab sofa đá tự nhiên, mặt và trụ đứng inox mạ vàng PVD 
 • D450 * H520mm
  
 • Đá (Đen, Da báo, Hồng): 3.600.000đ
 • -Đá Trắng vân mây: 3.680.000đ
 • - Đá Trắng muối: 3.840.000đ
 • - Đá Xanh Ấn: 4.080.000đ
 • - Đá Vân gỗ: 4.240.000đ
  

TAB 8 (Click mã sp để xem chi tiết nhiều loại đá)

TAB7 Bàn Tab sofa mặt đá tự nhiên nhập Ý Trụ inox mạ vàng Desk Tab GIÁ SỈ

TAB7 Bàn Tab sofa mặt đá tự nhiên nhập Ý Trụ inox mạ vàng Desk Tab GIÁ SỈ

 • -Bàn tab sofa đá tự nhiên, trụ thép sơn tĩnh điện 
 • D400 * H520mm
 • -Bàn tab sofa đá tự nhiên, trụ thép sơn tĩnh điện 
 • D450 * H520mm
 
 • Đá (Đen, Da báo, Hồng): 2.230.000đ
 • -Đá Trắng vân mây: 2.350.000đ
 • - Đá Trắng muối: 2.550.000đ
 • - Đá Xanh Ấn: 2.830.000đ
 • - Đá Vân gỗ: 3.150.000đ
 • Đá (Đen, Da báo, Hồng): 2.380.000đ
 • -Đá Trắng vân mây: 2.500.000đ
 • - Đá Trắng muối: 2.730.000đ
 • - Đá Xanh Ấn: 3.000.000đ
 • - Đá Vân gỗ: 3.350.000đ
 

TAB 8-A (Click mã sp để xem chi tiết nhiều loại đá)

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Desk Tab giá sỉ

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Desk Tab giá sỉ

 • -Bàn tab sofa đá tự nhiên, trụ inox mạ vàng PVD
 • D400 * H520mm
 • -Bàn tab sofa đá tự nhiên, trụ inox mạ vàng PVD
 • D450 * H520mm
 
 • Đá (Đen, Da báo, Hồng): 2.440.000đ
 • -Đá Trắng vân mây: 2.520.000đ
 • - Đá Trắng muối: 2.760.000đ
 • - Đá Xanh Ấn: 3.024.000đ
 • - Đá Vân gỗ: 3.360.000đ
 • Đá (Đen, Da báo, Hồng): 2.560.000đ
 • -Đá Trắng vân mây: 2.680.000đ
 • - Đá Trắng muối: 2.920.000đ
 • - Đá Xanh Ấn: 3.200.000đ
 • - Đá Vân gỗ: 3.530.000đ
 

TAB 9 (Click mã sp để xem chi tiết nhiều loại đá)

TAB8 Bàn Tab sofa mặt đá tự nhiên nhập Ý Desk Tab GIÁ SỈ

TAB8 Bàn Tab sofa mặt đá tự nhiên nhập Ý Desk Tab GIÁ SỈ

TAB8 Bàn Tab sofa mặt đá tự nhiên nhập Ý Desk Tab GIÁ SỈ

 • -Bàn tab sofa đá tự nhiên, trụ thép sơn tĩnh điện.
 • D450 * H480mm
 • -Bàn tab sofa đá tự nhiên, trụ thép sơn tĩnh điện.
 • D500 * H600mm
 • -Bàn tab sofa đá tự nhiên, trụ thép sơn tĩnh điện.
 • D600 * H600mm
 • Đá (Đen, Da báo, Hồng): 3.280.000đ
 • -Đá Trắng vân mây: 2.760.000đ
 • - Đá Trắng muối: 3.000.000đ
 • - Đá Xanh Ấn: 3.360.000đ
 • - Đá Vân gỗ: 3.600.000đ
 • Đá (Đen, Da báo, Hồng): 2.880.000đ
 • -Đá Trắng vân mây: 3.080.000đ
 • - Đá Trắng muối: 3.360.000đ
 • - Đá Xanh Ấn: 3.640.000đ
 • - Đá Vân gỗ: 4.040.000đ
 • Đá (Đen, Da báo, Hồng): 3.640.000đ
 • -Đá Trắng vân mây: 3.840.000đ
 • - Đá Trắng muối: 4.120.000đ
 • - Đá Xanh Ấn: 4.480.000đ
 • - Đá Vân gỗ: 4.960.000đ

 

TAB 9-A (Click mã sp để xem chi tiết nhiều loại đá)

TAB9 Bàn Tab sofa mặt đá tự nhiên nhập Ý Desk Tab GIÁ SỈ

TAB9 Bàn Tab sofa mặt đá tự nhiên nhập Ý Desk Tab GIÁ SỈ

TAB9 Bàn Tab sofa mặt đá tự nhiên nhập Ý Desk Tab GIÁ SỈ

 • -Bàn tab sofa đá tự nhiên, trụ inox mạ vàng PVD
 • D450 * H480mm
 • -Bàn tab sofa đá tự nhiên, trụ inox mạ vàng PVD
 • D500 * H600mm
 • -Bàn tab sofa đá tự nhiên, trụ inox mạ vàng PVD
 • D600 * H600mm
 • Đá (Đen, Da báo, Hồng): 3.280.000đ
 • -Đá Trắng vân mây: 3.360.000đ
 • - Đá Trắng muối: 3.600.000d
 • - Đá Xanh Ấn: 3.960.000đ
 • - Đá Vân gỗ: 3.360.000đ
 • Đá (Đen, Da báo, Hồng): 3.440.000đ
 • -Đá Trắng vân mây: 3.640.000đ
 • - Đá Trắng muối: 3.880.000đ
 • - Đá Xanh Ấn: 4.240.000đ
 • - Đá Vân gỗ: 4.600.000đ
 • Đá (Đen, Da báo, Hồng): 4.240.000đ
 • -Đá Trắng vân mây: 4.440.000đ
 • - Đá Trắng muối: 4.680.000đ
 • - Đá Xanh Ấn: 5.080.000đ
 • - Đá Vân gỗ: 5.520.000đ

TAB 10 (Click mã sp để xem chi tiết nhiều loại đá)

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Desk Tab giá sỉ

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Desk Tab giá sỉ

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Desk Tab giá sỉ

 • -Bàn tab sofa đá tự nhiên, mặt thép sơn tĩnh điện
 • D450 * H520mm
  
 • Đá (Đen, Da báo, Hồng): 2.232.000đ
 • -Đá Trắng vân mây: 2.700.000đ
 • - Đá Trắng muối: 2.880.000đ
 • - Đá Xanh Ấn: 3.120.000đ
 • - Đá Vân gỗ:
  

TAB 10-A (Click mã sp để xem chi tiết nhiều loại đá)

TAB10 Bàn Tab sofa mặt đá tự nhiên nhập Ý Desk Tab GIÁ SỈ

TAB10 Bàn Tab sofa mặt đá tự nhiên nhập Ý Desk Tab GIÁ SỈ

TAB10 Bàn Tab sofa mặt đá tự nhiên nhập Ý Desk Tab GIÁ SỈ

 • -Bàn tab sofa đá tự nhiên, mặt inox mạ vàng PVD
 • D450 * H520mm
  
 • Đá (Đen, Da báo, Hồng): 3.540.000đ
 • -Đá Trắng vân mây: 4.020.000đ
 • - Đá Trắng muối: 4.200.000đ
 • - Đá Xanh Ấn: 4.500.000đ
 • - Đá Vân gỗ:
  
 
TAB 11 (Click mã sp để xem chi tiết nhiều loại đá)

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Desk Tab giá sỉ

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Desk Tab giá sỉ

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Desk Tab giá sỉ

 • -Bàn tab sofa đá tự nhiên, trụ thép sơn tĩnh điện 
 • D400 * H520mm
  
 • Đá (Đen, Da báo, Hồng): 2.160.000đ
 • -Đá Trắng vân mây: 2.240.000đ
 • - Đá Trắng muối: 2.360.000đ
 • - Đá Xanh Ấn: 2.520.000đ
 • - Đá Vân gỗ:
  

TAB 11-A (Click mã sp để xem chi tiết nhiều loại đá)

TAB11 Bàn Tab sofa mặt đá tự nhiên nhập Ý Desk Tab GIÁ SỈ

TAB11 Bàn Tab sofa mặt đá tự nhiên nhập Ý Desk Tab GIÁ SỈ

TAB11 Bàn Tab sofa mặt đá tự nhiên nhập Ý Desk Tab GIÁ SỈ

 • -Bàn tab sofa đá tự nhiên, trụ inox mạ vàng PVD
 • D400 * H520mm
  
 • Đá (Đen, Da báo, Hồng): 2.400.000đ
 • -Đá Trắng vân mây: 2.480.000đ
 • - Đá Trắng muối: 2.600.000đ
 • - Đá Xanh Ấn: 2.760.000đ
 • - Đá Vân gỗ:
  

TAB12 (Click mã sp để xem chi tiết nhiều loại đá)

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Desk Tab giá sỉ

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Desk Tab giá sỉ

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Desk Tab giá sỉ

 • Bàn tab mặt đá, trụ thép sơn tĩnh điện 
 • D400*H520
  
 • Đá (Đen, Da báo, Hồng): 2.480.000đ
 • -Đá Trắng vân mây: 2.600.000đ
 • - Đá Trắng muối: 2.560.000đ
 • - Đá Xanh Ấn: 2.760.000đ
 • - Đá Vân gỗ:
 

 


TAB12-A (Click mã sp để xem chi tiết nhiều loại đá)

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Desk Tab giá sỉ

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Desk Tab giá sỉ

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Desk Tab giá sỉ

Bàn tab mặt đá, trụ inox mạ PVD 
D400*H520
  
 • Đá (Đen, Da báo, Hồng): 2.680.000đ
 • -Đá Trắng vân mây: 2.760.000đ
 • - Đá Trắng muối: 2.744.000đ
 • - Đá Xanh Ấn: 2.960.000đ
 • - Đá Vân gỗ:
  

TAB 13 (Click mã sp để xem chi tiết nhiều loại đá)

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Desk Tab giá sỉ

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Desk Tab giá sỉ

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Desk Tab giá sỉ

Bàn tab sofa đá tự nhiên, mặt inox mạ vàng PVD
D400*H520
  
 • Đá (Đen, Da báo, Hồng): 3.000.000đ
 • -Đá Trắng vân mây: 3.240.000đ
 • - Đá Trắng muối: 3.480.000đ
 • - Đá Xanh Ấn: 3.720.000đ
 • - Đá Vân gỗ:
  

TAB 14 (Click mã sp để xem chi tiết nhiều loại đá)

TAB12 Bàn Tab sofa mặt đá tự nhiên nhập Ý Desk Tab GIÁ SỈ

TAB12 Bàn Tab sofa mặt đá tự nhiên nhập Ý Desk Tab GIÁ SỈ

TAB12 Bàn Tab sofa mặt đá tự nhiên nhập Ý Desk Tab GIÁ SỈ

-Bàn tab sofa đá tự nhiên, trụ inox mạ vàng PVD
 
  
 • Đá (Đen, Da báo, Hồng)
 • -Đá Trắng vân mây
 • - Đá Trắng muối:
 • - Đá Xanh Ấn
 • - Đá Vân gỗ:
  

TAB 15 (Click mã sp để xem chi tiết nhiều loại đá)

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Desk Tab giá sỉ

 

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Desk Tab giá sỉ

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Desk Tab giá sỉ

-Bàn tab sofa đá tự nhiên, chân thép sơn tĩnh điện 
D450*H500
  
 • Đá (Đen, Da báo, Hồng): 3.200.000đ
 • -Đá Trắng vân mây: 3.200.000đ
 • - Đá Trắng muối: 2.480.000đ
 • - Đá Xanh Ấn: 3.480.000đ
 • - Đá Vân gỗ:
  

TAB 16 (Click mã sp để xem chi tiết nhiều loại đá)

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Desk Tab giá sỉ

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Desk Tab giá sỉ

Bàn Tab sofa đẹp đá tự nhiên Desk Tab giá sỉ

-Bàn tab sofa đá tự nhiên, trụ inox mạ PVD
D400*H520
  
 • Đá (Đen, Da báo, Hồng)
 • -Đá Trắng vân mây
 • - Đá Trắng muối:
 • - Đá Xanh Ấn
 • - Đá Vân gỗ:
  

TAB 17 (Click mã sp để xem chi tiết nhiều loại đá)

-Bàn tab sofa đá tự nhiên, mặt inox mạ PVD
D400*H520
  
 • Đá (Đen, Da báo, Hồng): 3.060.000đ
 • -Đá Trắng vân mây: 3.300.000đ
 • - Đá Trắng muối: 3.540.000đ
 • - Đá Xanh Ấn: 3.780.000đ
 • - Đá Vân gỗ:

 

 


Vawa xin gửi quý khách báo giá chiết khấu, mong hợp tác cùng đơn vị thiết kế, đại lý 
( Báo giá được cập nhập tự động liên tục )

 
 

-Hotline (Zalo): 085.3383.678