Ghế Gỗ Tân cổ điển giá chiết khấu KTS, đại lý (2023)

Chưa có sản phẩm nào trong danh mục này

Ghế Gỗ Tân cổ điển

Ghế gỗ Louis gỗ cao su

Ghế gỗ Louis tựa tròn có tay

 

Ghế Louis tựa tròn không tay cao cấp

 • GTC1
 • Ghế Louis Louis tựa tròn không tay
 • Sơn thường : 1.500.000
 • Sơn giả cổ: 1.600.000
 • GTC2
 • Ghế Louis tựa còn có tay.
 • Sơn thường: 1.800.000
 • Sơn giả cổ: 1.900.000
 • GTC3
 • Ghế Louis tựa tròn không tay cao cấp
 • Sơn thường: 1.800.000
 • Sơn giả cổ: 1.900.000

 

Ghế Louis tựa tròn không tay cao cấp

Louis tựa vuông không tay

Ghế louis tựa vuông có tay

 • GTC4
 • Ghế Louis tựa tròn có tay cao cấp
 • Sơn thường: 2.100.000
 • Sơn giả cổ: 2.200.000
 • GTC5
 • Ghế Louis tựa vuông không tay
 • Sơn thường: 1.500.000
 • Sơn giả cổ: 1.600.000
 • GTC6
 • Ghế Louis tựa vuông có tay
 • Sơn thường: 1.800.000
 • Sơn giả cổ: 1.900.000

 

Ghế Louis tựa vuông x2 không tay

 

Ghế Louis bông mai không tay

Ghế Bông Mai louis XV có tay.

 • GTC7
 • Ghế Louis tựa vuông x2 không tay
 • Sơn thường : 1.500.000
 • Sơn giả cổ: 1.600.000
 • GTC8
 • Ghế Ghế Bông Mai louis XV
 • Sơn thường: 2.200.000
 • Sơn giả cổ: 2.300.000
 • GTC9
 • Ghế Ghế Bông Mai louis XV có tay
 • Sơn thường: 2.500.000
 • Sơn giả cổ: 2.600.000

 

Ghế louis Luxury

Ghế Garbo không tay

Ghế Garbo có tay

 

 • GTC10
 • Ghế louis Luxury
 • 2.900.000
 • GCG1
 • Ghế Garbo không tay 
 • Sơn thường: 1.900.000
 • Sơn giả cổ: 2.000.000
 • GCG2
 • Ghế Garbo có tay
 • Sơn thường: 2.200.000
 • Sơn giả cổ: 2.300.000

 

Ghế Garbo có tay

 

Ghế ăn CG Leandro

 

Ghế ăn Tân Cổ Điển COLETTE ( Ghế CG )

 

 • GCG4
 • Ghế ăn CG Luxury Sadie
 • Sale từ 2.800.000 xuống còn 2.200.000
 • GCG5
 • Ghế ăn CG Leandroay
 • Sale từ 2.500.000 xuống còn 1.800.000
 • GCG6
 • Ghế ăn Tân Cổ Điển COLETTE ( Ghế CG )
 • 2.500.000