Ghế ăn - Ghế cafe Gỗ giá chiết khấu KTS, đại lý (3 - 2022)

Icon sofa tân cổ điển

Icon ghế thư giãn tân cổ điển

Icon bàn trà tân cổ

Icon bàn tab tân cổ điển

Icon bàn ăn tân cổ

Icon ghế ăn tân cổ điển

Icon ghế bar tân cổ

Icon chân bàn

Giá chiết khấu chân bàn cafe

Ghế ăn - Ghế cafe Gỗ

Ghế gỗ Louis gỗ cao su

Ghế gỗ Louis tựa tròn có tay

 

Ghế Louis tựa tròn không tay cao cấp

 • GTC1
 • Ghế Louis Louis tựa tròn không tay
 • Gỗ cao su - Sơn thường : 1.550.000
 • Gỗ cao su - Sơn giả cổ: 1.600.000
 • Gỗ tần bì - Sơn thường: 1.750.000
 • Gỗ tần bì - Sơn giả cổ: 1.800.000
 • GTC2
 • Ghế Louis tựa còn có tay.
 • Sơn thường: 1.800.000
 • Sơn giả cổ: 1.900.000
 • GTC3
 • Ghế Louis tựa tròn không tay cao cấp
 • Sơn thường: 1.900.000
 • Sơn giả cổ: 2.000.000

 

Ghế Louis tựa tròn không tay cao cấp

Louis tựa vuông không tay

Ghế louis tựa vuông có tay

 • GTC4
 • Ghế Louis tựa tròn có tay cao cấp
 • Sơn thường: 2.100.000
 • Sơn giả cổ: 2.200.000
 • GTC5
 • Ghế Louis tựa vuông không tay
 • Sơn thường: 1.550.000
 • Sơn giả cổ: 1.650.000
 • GTC6
 • Ghế Louis tựa vuông có tay
 • Sơn thường: 1.800.000
 • Sơn giả cổ: 1.900.000

 

Ghế Louis tựa vuông x2 không tay

 

Ghế Louis bông mai không tay

Ghế Bông Mai louis XV có tay.

 • GTC7
 • Ghế Louis tựa vuông x2 không tay
 • Sơn thường : 1.550.000
 • Sơn giả cổ: 1.650.000
 • GTC8
 • Ghế Ghế Bông Mai louis XV
 • Sơn thường: 2.200.000
 • Sơn giả cổ: 2.300.000
 • GTC9
 • Ghế Ghế Bông Mai louis XV có tay
 • Sơn thường: 2.500.000
 • Sơn giả cổ: 2.600.000

 

Ghế louis Luxury

Ghế Garbo không tay

Ghế Garbo có tay

 

 • GTC10
 • Ghế louis Luxury
 • 2.900.000
 • GCG1
 • Ghế Garbo không tay 
 • Sơn thường: 1.900.000
 • Sơn giả cổ: 2.000.000
 • GCG2
 • Ghế Garbo có tay
 • Sơn thường: 2.200.000
 • Sơn giả cổ: 2.300.000

 

Ghế Garbo có tay

 

Ghế ăn CG Leandro

 

Ghế ăn Tân Cổ Điển COLETTE ( Ghế CG )

 

 • GCG4
 • Ghế ăn CG Luxury Sadie
 • Sale từ 2.800.000 xuống còn 2.200.000
 • GCG5
 • Ghế ăn CG Leandroay
 • Sale từ 2.500.000 xuống còn 1.800.000
 • GCG6
 • Ghế ăn Tân Cổ Điển COLETTE ( Ghế CG )
 • 2.500.000

 

Ghế ăn ghế cafe gỗ song tiện nan Pinston giá sỉGhế ăn ghế cafe gỗ song tiện nan Pinston giá sỉGhế ăn ghế cafe gỗ song tiện nan Pinston giá sỉ
 • GG1 - Pinnstol
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • 450.000đ
 • GG2 - Pinnstol
 • Hàng sơn nét
 • 850.000đ
 • Nệm: 120.000đ
 • GG3 - Windsor
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • 650.000đ

 

GG4 Ghế ăn ghế cafe gỗ song tiện nan Requin giá sỉ

GG5 Ghế ăn ghế cafe gỗ song tiện nan Requin giá sỉ

GG6 Ghế ăn ghế cafe mặt mây khung quỳ inox Cesca

 • GG4 ( hết hàng) 
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • 710.000đ
 • GG5 - Genny
 • Ghế ăn - Ghế cafe
 • 820.000đ
 • GG6 - Cesca
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • 1.290.000đ

 

GG7 Ghế ăn ghế cafe mặt mây khung quỳ inox Cesca

GG8 Ghế ăn ghế cafe gỗ mặt mây Chandigarh chai giá sỉ

GG9 Ghế ăn ghế cafe gỗ nệm da Chandigarh chai giá sỉ

 • GG7 - Cesca
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • 1.290.000đ
 • GG8 - Chandigarh
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • 1.450.000đ
 • GG9 - Chandigarh
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • 1.450.000đ

 

GG10 Ghế ăn ghế cafe gỗ mặt mây Chandigarh chai giá sỉ

GG11 Ghế ăn ghế cafe gỗ mặt mây Chandigarh chai giá sỉ

GG12 Ghế ăn ghế cafe gỗ lưng mây Thonet 811 Hoffmann giá sỉ

 • GG10 - Chandigarh
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • 1.550.000đ
 • GG11-Chandigarh
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • 1.550.000đ
 • GG12
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • 1.550.000đ

 

GG13 Ghế ăn ghế cafe gỗ lưng mây giá sỉ

GG14 Ghế ăn ghế cafe gỗ lưng mây có tay giá sỉ

GG15 Ghế ăn ghế cafe gỗ Thonet 18 giá sỉ

 • GG13 - Lucas
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • 950.000đ
 • GG14 - Lucas
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • 1.200.000đ
 • GG15 - Thonet
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • 1.470.000đ

 

GG16 ghe an ghe cafe go kai gia si

GG17 Ghế ăn ghế cafe gỗ Kennedy giá sỉ

GG18 ghe an ghe cafe go hiroshima gia si

 • GG16 - Kai
 • Ghế xuất khẩu
 • 1.150.000đ
 • GG17 - Kennedy
 • Cao su: 1.150.000đ
 • Tần bì: 1.550.000đ
 • GG18 - Hiroshima
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • 1.060.000đ

 

GG19 Ghế ăn ghế cafe gỗ neva giá sỉ

GG20 Ghế ăn ghế cafe gỗ neva không tay giá sỉ

GG21 Ghế ăn ghế cafe gỗ Bull vuông giá sỉ

 • GG19 - Neva
 • Mặt nệm: 1.350.000đ
 • Mặt gỗ: 1.350.000đ
 • GG20 - Neva
 • Mặt nệm: 1.250.000đ
 • Mặt gỗ: 1.250.000đ
 • GG21 - Bull vuông
 • Gỗ cao su
 • 750.000đ

 

GG22 Ghế ăn ghế cafe gỗ Bull tròn giá sỉ

GG23 Ghế ăn ghế cafe gỗ Katakana giá sỉ

GG24 Ghế ăn ghế cafe gỗ Bistro giá sỉ

 • GG22 - Bull tròn
 • Tần bì
 • 990.000đ
 • GG23 - Katakana
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • 800.000đ
 • GG24 - Bistro
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • 1.070.000đ

 

GG25 Ghế ăn ghế cafe gỗ Wishbone đan dây giá sỉ

GG26 Ghế ăn ghế cafe gỗ Wishbone nệm da giá sỉ

GG27 Ghế ăn ghế cafe gỗ Ventura nệm da giá sỉ

 • GG25 - Wishbone
 • Ghế SG: 1.550.000đ
 • GG26 - Wishbone
 • Cao su: 900.000đ
 • Tần bì: 1.180.000đ
 • GG27 - Ventura 
 • Ghế ăn - Ghế cafe 
 • 960.000đ

 

GG28 Ghế ăn ghế cafe gỗ PLC giá sỉ

GG29 Ghế ăn ghế cafe gỗ Bella giá sỉ

GG30 Ghế ăn ghế cafe gỗ Kudo giá sỉ

 • GG28 - PLC
 • Ghế ăn - Ghế cafe
 • 750.000đ
 • GG29 - Bella
 • Ghế ăn - Ghế cafe
 • 660.000đ
 • GG30 - Omama
 • Ghế ăn - Ghế cafe
 • 660.000đ

 

GG31 Ghế ăn ghế cafe gỗ Chữ A giá sỉ

GG32 Ghế ăn ghế cafe gỗ Luna giá sỉ

GG33 Ghế ăn ghế cafe gỗ Mango giá sỉ

 • GG31
 • Ghế ăn - Ghế cafe
 • 580.000đ
 • GG32 - Luna
 • Ghế ăn - Ghế cafe
 • 660.000đ
 • GG33 - Mango
 • Mặt đệm: 430.000đ
 • Mặt gỗ: 460.000đ

 

GG34 Ghế ăn ghế cafe gỗ Cabin giá sỉ

GG35 Ghế ăn ghế cafe gỗ Grace không tay giá sỉ

GG36 Ghế ăn ghế cafe gỗ Grace có tay giá sỉ

 • GG34 - Cabin
 • Mặt nệm: 310.000đ
 • Mặt gỗ: 350.000đ
 • GG35 - Grace
 • Cao su: 830.000đ
 • Tần bì: 1.600.000đ
 • GG36 - Grace
 • Cao su:
 • Tần bì: 1.200.000đ

 

GG37 Ghế ăn ghế cafe gỗ charles giá sỉ

GG38 Ghế ăn ghế cafe gỗ Minotti giá sỉ

Ghế ăn gỗ

 • GG37 - Hết
 • Ghế ăn - Ghế cafe  Charles tân cổ
 •  
 • GG38 - Minotti
 • Ghế ăn - Ghế cafe
 • 1.600.000đ
 • GG39 
 • Ghế ăn 
 • 1.550.000đ
 

Ghế ăn - Ghế cafe gỗ song tiện Allen

Ghế ăn ghế cafe gỗ đan dây Fussy

Ghế gỗ tựa lưng mây

 • GG40 - Allen
 • Ghế ăn - Ghế cafe
 • 1.650.000đ
 • GG41 - Fussy
 • Ghế HN: 1.350.000đ
 • Ghế SG: 1.400.000đ
 • GG42 - Xeko
 • Ghế ăn - Ghế cafe
 • 950.000đ
 

 

Vawa xin gửi quý khách báo giá chiết khấu, mong hợp tác cùng đơn vị thiết kế, đại lý 
( Báo giá được cập nhập tự động liên tục )
 

-Hotline (Zalo): 085.3383.678