Bộ bàn ghế ăn Tân Cổ Điển kiểu Pháp Louis bọc vải hoa
 Bộ bàn ghế ăn Tân Cổ Điển kiểu Pháp Louis bọc vải hoa