1Ghế ăn - Ghế cafe gỗ song tiện nan Pinnstol nệm ngồi bọc da

SKU:GG2
-8% 1,150,000₫ 1,250,000₫
Tiêu đề:
Kích thước:

Mô tả

Ghế cafe - Ghế ăn gỗ đẹp song tiện nan Pinnstol - Ghế nệm ngồi bọc da nỉ

Ghế ăn - Ghế cafe gỗ song tiện nan Pinnstol nệm ngồi bọc da

Ghế ăn - Ghế cafe gỗ song tiện nan Pinnstol nệm ngồi bọc da

Ghế ăn - Ghế cafe gỗ song tiện nan Pinnstol nệm ngồi bọc da

Ghế ăn - Ghế cafe gỗ song tiện nan Pinnstol nệm ngồi bọc da

Công trình thực tế sử dụng Ghế ăn gỗ song tiện nan Pinnstol nệm ngồi bọc da

Bấm link để xem thêm chi tiết thông tin Bộ bàn ăn rustic Bắc âu 4 chỗ - Ghế ăn gỗ Pinnston song tiện

Ghế ăn - Ghế cafe gỗ song tiện nan Pinnstol nệm ngồi bọc da

Ghế ăn - Ghế cafe gỗ song tiện nan Pinnstol nệm ngồi bọc da

Ghế ăn - Ghế cafe gỗ song tiện nan Pinnstol nệm ngồi bọc da

Ghế ăn - Ghế cafe gỗ song tiện nan Pinnstol nệm ngồi bọc da

 

 

Ghế-ăn-khung-gỗ-song-tiện-vintage-Pinnstol

 

 1Ghế ăn - Ghế cafe gỗ song tiện nan Pinnstol nệm ngồi bọc da
 1Ghế ăn - Ghế cafe gỗ song tiện nan Pinnstol nệm ngồi bọc da
 1Ghế ăn - Ghế cafe gỗ song tiện nan Pinnstol nệm ngồi bọc da
 1Ghế ăn - Ghế cafe gỗ song tiện nan Pinnstol nệm ngồi bọc da
 1Ghế ăn - Ghế cafe gỗ song tiện nan Pinnstol nệm ngồi bọc da
 1Ghế ăn - Ghế cafe gỗ song tiện nan Pinnstol nệm ngồi bọc da
 1Ghế ăn - Ghế cafe gỗ song tiện nan Pinnstol nệm ngồi bọc da